Ανεμοπορικοί Αγώνες και Εκδηλώσεις

  ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΛΑΜΙΑ  2000

Το σήμα βασίστηκε σε σκίτσο του Γιάννη Κλιμεντίδη