Ανεμόπτερα προς ενοικίαση

 

Ανεμόπτερα που διατίθενται προς ενοικίαση  για τους Αγώνες της Λαμίας
και για πτήσεις Cross Country