Αθλητική δραστηριότητα OLC στην Κωπαίδα για το 2005


Το μεγαλύτερο μέρος των αθλητικών πτήσεων στα πλαίσια του Πανελληνίου Πρωταθλήματος OLC γίνονται  κάθε χρόνο στην Κωπαίδα. 

Για το 2005, σύμφωνα με όσα μας ανέφεραν τα μέλη του Δ.Σ. της ΑΝΛΑ ήταν άσχημες οι προοπτικές . Το πρόβλημα ήταν το υψηλό 
και ταυτόχρονα ανελαστικό πάγιο κόστος που απαιτεί η στέγαση του ρυμουλκού αεροπλάνου και των 4 μονοθεσίων ανεμοπτέρων 
της ΑΝΛΑ στο αεροδρόμιο του Γ. Παπαδόπουλου.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 4440 Ευρώ για το 2005 και απαιτεί περίπου 200 πτήσεις μονοθεσίων ανεμοπτέρων για να καλυφθεί. 
Ο απαιτούμενος αριθμός πτήσεων δεν  φαίνεται δυνατόν να επιτευχθεί, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα.
Ο πονοκέφαλος του Δ.Σ. της ΑΝΛΑ μεταφέρθηκε και στους αθλητές της και στη συνέχεια και στην Επιτροπή Ανεμοπορίας. 
Η λεσχική αθλητική δραστηριότητα για το 2005 φαινόταν αδύνατη και η προσπάθεια εγκατάστασης μόνιμου κλιμακίου της ΑΝΛΑ
με ρυμουλκό αεροπλάνο και ανεμόπτερα στην Κωπαίδα, φαινόταν να παίρνει τέλος. Κόποι πολλών ετών για την εξάπλωση
του ανεμοπορικού αθλητισμ
ού και του Cross Country γενικότερα, φαινόταν ότι θα πήγαιναν χαμένοι. 
Η αθλητική ανεμοπορία στην περιοχή της Αθήνας θα συνέχιζε μόνο για όσους έχουν ιδιωτικά μοτοανεμόπτερα.

Η λύση δόθηκε από την Επιτροπή Ανεμοπορίας. Με πρόταση που ψηφίσθηκε παμψηφεί,  αποφασίστηκε ότι το συνολικό κόστος
στέγασης του
ρυμουλκού αεροπλάνου και των 4 μονοθεσίων ανεμοπτέρων της ΑΝΛΑ, θα καλυφθεί από τα κονδύλια της ΕΛΑΟ 
στα πλαίσια της οικονομικής επιχορήγησης για την διεξαγωγή του OLC. Η συνέχιση της επιτυχούς διεξαγωγής του OLC κρίθηκε 
από την Επιτροπή Ανεμοπορίας ως απαραίτητη για την Ελληνική Αθλητική Ανεμοπορία

Το OLC είναι η μοναδική ευκαιρία για τα Ελληνικά ανεμοπορικά σωματεία, να συγκεντρώσουν στα πλαίσια του αποκεντρωμένου
πρωταθλήματος πτήσεων ταξιδίου, τον ελάχιστο αριθμό των 10 αθλητών ανά σωματείο, προκειμένου να διατηρήσουν τον αθλητικό 
τους χαρακτήρα και τα δικαιώματα τους στα πλαίσια της ΕΛΑΟ.

Η λύση αυτή έγινε με ευχαρίστηση δεκτή από τη διοίκηση και τα μέλη της Ανεμολέσχης Αθηνών, δεδομένου ότι την στηρίζει άμεσα 
οικονομικά και την διευκολύνει στην εξεύρεση των υπολοίπων πόρων για τη διατήρηση και ενός
ακόμα διθεσίου ανεμοπτέρου της
στο αεροδρόμιο της Κωπαίδας.

Η Επιτροπή Ανεμοπορίας κατέθεσε ήδη στις 14/01/2005 στο Δ.Σ. της ΕΛΑΟ την σχετική της πρόταση, η οποία αναμένεται να εγκριθεί 
αυτούσια ως προς το κονδύλι αυτό, από το Δ.Σ. της ΕΛΑΟ μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του εντός του Φεβρουαρίου 2005.

Οι αθλητές ανεμοπόροι έχουν δείξει ότι ξέρουν να βρίσκουν λύση στα συνεχόμενα προβλήματα που μέχρι σήμερα τους εμποδίζουν.

Η ΕΛΑΟ έχει καταφέρει μετά το 2002 να στηρίζει με τρόπο ουσιαστικό την συνέχιση του αθλητισμού στο χώρο της Ανεμοπορίας.
Μαζί με την
βοήθεια της ΕΛΑΟ αξίζει τον κόπο η προσπάθεια και η επιμονή μερικών από τα στελέχη της Ελληνικής Ανεμοπορίας να
αναγνωρισθεί και να καταγραφεί.