Στοιχεία Πτήσης Π.Α.Π.Τ.

Ημερομηνία   18 / 04 / 1999 Βαθμολογία Π.Α.Π.Τ.

276 βαθμοί

Πιλότος   ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΣ

Κατηγορία Συμμετοχής

Open Class

Μοτοανεμόπτερο

  ASW 24 E

Νηολόγιο Ανεμοπτέρου

D - KKTT

Είδος πτήσης   Πολυγωνική 3 σημείων ελεύθερη Μέγεθος πτήσης

234 km

Διάρκεια πτήσης   Μέση ταχύτητα

77.21 km/h

Παρατηρητής Ντίνος Αυγερινός Αξιολόγηση Πτήσης

Ντίνος Αυγερινός

 

Περιγραφή Σημείου

Waypoint Name

Latitude Longitude Times
Απογείωση Αεροδρόμιο Λαμίας LAMIA N 38 52.25 E 022 26.35 1
Σημείο Εκκίνησης Δυτικά Αεροδρομίου Λαμίας w1b N 38 51.10 E 022 25.62 1
1ο Σημείο Στροφής Γκιώνα (Πανουργιάς) w2b N 38 41.69 E 022 14.54 1
2ο Σημείο Στροφής Κοπαίδα w4b N 38 29.41 E 023 06.35 1
3ο Σημείο Στροφής Ομβριακή w3b N 39 03.90 E 022 13.10 1
Τερματισμός Αεροδρόμιο Λαμίας w5b N 40 50.43 E 021 49.31 1


234 km 3TP Free Flight