Η πτήση αυτή του Γιάννη Δήμα,

διεξήχθη κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης της ΑΝΛΑ , " Λαμία 1999 "

με πολύ ισχυρό Wave και έδωσε μέγιστο βαθμό ανόδου 18 m/s

γιά περισσότερα από 1000 m ύψος.

Ο άνεμος μετά τα 1600 m είχε ταχύτητα 150 km/h από 250 μοίρες.

Το μέγιστο απόλυτο ύψος ήταν 4870 m με κέρδος ύψους 3620 m.

91461345.gif (33544 bytes)

 

Barogram JD Lamia 18/04/1999