ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ    ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΩΝ   ΠΤΗΣΕΩΝ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ

προκήρυξη πρωταθλήματος


Προς : Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΑΟ Αθήνα Τετάρτη, 16 Ιουνίου 1999


Θέμα : ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΑΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Κύριοι,

Το ΔΣ της Ανεμολέσχης Αθηνών, της Αερολέσχης Εδέσσης, και της Αερολέσχης Αγρινίου απεφάσισαν

την από κοινού διοργάνωση του παραπάνω πρωταθλήματος.

Οι στόχοι της διοργάνωσης είναι οι ακόλουθοι :

  • Να δοθεί η δυνατότητα στον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό ανεμοπόρων να συμμετάσχουν σε μία
    δίκαια καθαρά αγωνιστική δραστηριότητα με την απλούστερη δυνατόν διαδικασία .
  • Να ελαχιστοποιηθεί η οργανωτική υποδομή και προσπάθεια που απαιτείται από τα Σωματεία για την
    διοργάνωση μίας ανεμοπορικής αγωνιστικής εκδήλωσης.
  • Να μηδενισθεί η πιθανότητα αποτυχίας μίας αγωνιστικής εκδήλωσης λόγω ακατάλληλου καιρού .
  • Να κρατηθεί σε χαμηλό επίπεδο η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των ανεμοπόρων.

Για την διεξαγωγή του Πρωταθλήματος απεφασίσθη η εφαρμογή ενός Κανονισμού Αγώνων που είναι
αντίγραφο των Γερμανικών αναλόγων με τις αναγκαίες προσαρμογές στην Ελληνική πραγματικότητα.

Ο στόχος της μέγιστης συμμετοχής και της απλής διαδικασίας συμμετοχής επιτυγχάνεται με την
καθιέρωση της δυνατότητας συμμετοχής χειριστών που θα πετούν και με διθέσια ακόμη ανεμόπτερα , με
την δυνατότητα αξιοπρεπούς βαθμολόγησης πτήσεων με μικρά τριγωνικά σκέλη σε σχετικά ασφαλείς
πτήσεις κοντά σε αεροδρόμια και με την εκμετάλλευση της σύγχρονης τεχνολογίας του GPS για την
επιβεβαίωση της πτήσεως.

Η απαιτούμενη οργανωτική προσπάθεια και η πιθανότητα αποτυχίας λόγω καιρού, ελαχιστοποιείται

καθώς το Πρωτάθλημα διαρκεί όλο το έτος, δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη ημέρα διοργανώσεως και οι
χειριστές ανεμοπόροι χρησιμοποιούν την υπάρχουσα υποδομή και μέσα των Λεσχών χωρίς καμία τροποποίηση
η αλλαγή διαδικασιών εκτός της δήλωσης συμμετοχής.

Το επίπεδο ανταγωνισμού κρατείται υψηλό με την εφαρμογή ενός δίκαιου και ανεγνωρισμένου

Κανονισμού
και η ένταση χαμηλή λόγω της μη ταυτόχρονης πτήσης των αθλητών. Το τελευταίο δεδομένο
επίσης επιτρέπει, στην ίδια διοργάνωση, την συμμετοχή αθλητών που έχουν μικρή εμπειρία παράλληλα με
αθλητές με μεγαλύτερη τέτοια.

Τα τρία παραπάνω Σωματεία απεφάσισαν την από κοινού διοργάνωση του Πρωταθλήματος για το έτος 1999
και καλούν κάθε ανεμοπόρο αθλητή να συμμετάσχει σε αυτό.

Η ΕΛΑΟ παρακαλείται, εφ' όσον το επιθυμεί, να θέσει υπό την αιγίδα της το Πρωτάθλημα και να ενημερώσει
όλα τα Σωματεία που έχουν ανεμοπορική δραστηριότητα για την δυνατότητα συμμετοχής τους.

Για το έτος 1999 από τις διοργανώτριες Λέσχες ως Επιτροπή Διοργάνωσης ορίσθηκαν οι κκ. Κ. Αυγερινός,
Ι. Δήμας, Σ. Νικολάου, Ι. Γκρίτσης, Β Δουφεξής, Α. Αναστασίου και Ι. Κλημεντίδης και πρόσωπο επαφής
για την δήλωση συμμετοχής και τεχνικές πληροφορίες, ο κ Γιάννης Δήμας.

Συνημμένο θα βρείτε τον Κανονισμό των Αγώνων, τον Πίνακα συγκριτικής αξιολόγησης των ανεμοπτέρων
που τον συνοδεύει καθώς και έντυπα συμμετοχής.

Με τιμή

Για την


Ανεμολέσχη Αθηνών                                          Αερολέσχη Εδέσσης                                        Αερολέσχη Αγρινίου