Επιτροπή αναγνώρισης
ανεμοπορικών επιδόσεων

 

Μετά από πρόταση του προέδρου της επιτροπής ανεμοπορίας της ΕΛΑΟ  Βασίλη Δουφεξή,

η ΕΛΑΟ ενέκρινε και όρισε πενταμελή επιτροπή για την αναγνώριση  ανεμοπορικών επιδόσεων.

Η επιτροπή αποτελείται από τους ανεμοπόρους

Ντίνο Αυγερινό
Γιάννη Δήμα
και Στέφανο Νικολάου

και τον εκάστοτε γενικό Γραμματέα και Έφορο Αγώνων και Εκδηλώσεων της ΕΛΑΟ.

Η επιτροπή αναγνωρίζει τις ατομικές επιδόσεις και τα ρεκόρ των ανεμοπόρων σύμφωνα με τους
κανόνες της FAI και είναι αρμόδια για την αναγνώριση των πτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων
του Πανελληνίου Ανεμοπορικού Πρωταθλήματος Ταξιδίου.

Η επιτροπή θα αρχίσει άμεσα τις ενέργειες για την αναγνώριση όλων των πτήσεων που έχουν γίνει τα
τελευταία χρόνια και δεν έχουν ακόμα αναγνωριστεί.