ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 2002 ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 2001
ΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ ΒΑΘΜΟΙ 2002 ΒΑΘΜΟΙ 2001 Διαφορά %
1   Αυγερινός ΑΝΛΑ DG400M-17 4741,81 3152,02 #REF! 50,44%
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
2   Χρυσοχοείδης ΑΝΛΑ ASW-24E 2998,42 2575,46 #REF! 16,42%
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
3   Δήμας ΑΝΛΑ ASW-24E 1214,65 1837,62 #REF! -33,90%
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
4   Γεωργόπουλος ΑΛΕΔ ASW-20L 431,44 488,40 137,76 -11,66%
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
      ΑΝΛΑ       #DIV/0!
5   Αναστασίου ΑΝΛΑ MOSQUITO 248,98 161,88 #REF! 53,81%
6   Ζουλίδας ΑΛΕΔ LS-3 209,76      
7 1 Μάζης ΑΛΕΔ BV-IV 189,59 87,18 189,59 117,47%
8 2 Μαλιόγκας ΑΝΛΑ JANTAR STD 137,76 210,51 -34,56%
9 3 Ράινινγκ ΑΝΛΑ JANTAR STD 130,68 30,31 130,68 331,14%
10 4 Δουφεξής ΑΝΛΑ JANTAR STD 102,70 841,47 #REF! -87,80%
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
11 5 Γεωργάς ΑΝΛΑ JANTAR STD 85,32   85,32  
12 6 Βυργιώτης ΑΝΛΑ JANTAR STD 51,36   51,36  
      ΑΝΛΑ JANTAR STD      
      ΑΝΛΑ JANTAR STD      
      ΑΝΛΑ JANTAR STD      
      ΑΝΛΑ JANTAR STD      
13 7 Τζίγκουρας ΑΝΛΑ JANTAR STD 38,81   38,81  
14 8 Τάχος ΑΝΛΑ JANTAR STD 26,08   26,08  
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
      ΑΝΛΑ JANTAR STD     #DIV/0!
15 9 Μπερκέτης ΑΝΛΑ JANTAR STD 22,05 14,30 22,05 54,20%
    Μπαρτζελάι ΑΛ. ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ ASW-24E   1371,96 -100,00%
    Χαριζόπουλος ΑΛΕΔ ASW-15B   42,41 25,65 -100,00%
    Πλυτάς ΑΝΛΑ JANTAR STD   32,01 16,01 -100,00%
      ΑΝΛΑ ASK-21   37240,00 8,00 -100,00%
      ΑΝΛΑ         #DIV/0!
      ΑΝΛΑ         #DIV/0!
      ΑΝΛΑ         #DIV/0!
    Κουτσομητόπουλος ΑΝΛΑ ASK-21   26,47 8,20 -100,00%
      ΑΝΛΑ ASK-21   26,47 8,10 -100,00%
      ΑΝΛΑ         #DIV/0!
    Καραβίδας ΑΛ. ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ ASW-15B   12,04 7,87 -100,00%
    Παπαζώης ΑΛ. ΜΕΣΣΟΛΟΓΙΟΥ ASW-15B   10,37 6,78 -100,00%
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ     10629,41 12399,21   -14,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΚΜ   6808,84 7871,88   -13,50%
ΠΤΗΣΕΙΣ     79 53   49,06%