ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΩΝ   ΠΤΗΣΕΩΝ   ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Αποτελέσματα 1999

23/04/2000   

Α/Α ΑΘΛΗΤΗΣ ΛΕΣΧΗ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ ΑΡ.ΠΤΗΣΕΩΝ ΒΑΘΜΟΙ
1 Αυγερινός Ντίνος ΑΝΛΑ DG 400 M/17 3

2669

2 Πικρός Λέων ΑΝΛΑ Ventus 2C/15 3

1593

3 Δήμας Γιάννης ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ ASW 24 E 3 1130
4 Αναστασίου Αλέξης ΑΝΛΑ ASW 24 3

1088

5 Χρυσοχοείδης Μιχάλης ΑΝΛΑ ASW 24 E 2   296
6 Πλυτάς Αντώνης ΑΝΛΑ Jantar STD 2

1

  90

7 Καραβίδας Σωκράτης ΕΝΩΣΗ ΑΕΡΑΘΛ. ΛΑΡΙΣΣΑΣ Ka 6 CR    
8 Παπαζώης Δημήτρης ΑΕΡ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Ka 6 CR    
9 Ζουλίδας Νέστορας ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ Ka 6 CR    
10 Μάζης Βασίλης ΑΕΡ. ΕΔΕΣΣΑΣ

Ka 6 CR

   

 


Η επιτροπή αγώνος του ΠΑΠΤ είχε αιτήματα από τους ανεμοπόρους Λέων Πικρό, Αλέξη Αναστασίου και Γιάννη Δήμα,  να δεχθεί καθυστερημένα τις αιτήσεις του Λέωντα Πικρού για την ένταξη των πτήσεων του στο ΠΑΠΤ,  για την εκ των υστέρων τροποποίηση του τρόπου αξιολόγησης και βαθμολόγησης των πτήσεων του Αλέξη Αναστασίου και για την αλλαγή της διάρκειας διεξαγωγής του ΠΑΠΤ από 01/01/99 - 31/12/99 προκειμένου να αξιολογηθούν πτήσεις των Λέωντα Πικρού, Γιάννη Δήμα και Αντώνη Πλυτά που έγιναν στο διάστημα μεταξύ 01/01/99 και 27/05/99.

Με δεδομένο ότι για την Ελλάδα είναι η πρώτη χρονιά τέλεσης του ΠΑΠΤ και η εμπειρία όλων επί του κανονισμού ήταν μικρή, και με στόχο να έχουμε την μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή ανεμοπόρων στο νέο αυτό θεσμό, η επιτροπή έκρινε ομόφωνα ότι κατ' εξαίρεση δίνει την ευκαιρεία της εκπρόθεσμης δήλωσης των πτήσεων  και εγκρίνει τα ανωτέρω αιτήματα σε όποιον ανεμοπόρο επιθυμεί.

Για το ΠΑΠΤ του 2000, και δεδομένου ότι για τη χρονιά αυτή το ΠΑΠΤ έχει χαρακτήρα επίσημου Πανελληνίου πρωταθλήματος, η τήρηση των κανονισμών θα εφαρμοστεί χωρίς αποκλίσεις.