ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ  ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΟ  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ   ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Αποτελέσματα 2001

03/01/2002   

Γενική Κατά
Κατηγορία
Κατηγορία ΑΘΛΗΤΗΣ ΛΕΣΧΗ ΑΝΕΜΟΠΤΕΡΟ ΑΡ.
ΠΤΗΣΕΩΝ
ΒΑΘΜΟΙ
1 - Open -18 Αυγερινός Ντίνος ΑΝΛΑ DG 400 M/17 3

1749

2 1 Standard Χρυσοχοείδης Μιχ. ΑΝΛΑ ASW 24 E 3 1203
3 1 Club Πικρός Λέων ΑΝΛΑ LS 1 F 3

1080

4 2 Standard Δήμας Γιάννης ΑΝΛΑ ASW 24 E 3   918
5 3 Standard Μπαρτζελάι Νίκος ΑΛ.ΜΕΣΟΛ. ASW 24 E 3   670
6 2 Club Δουφεξής Βασίλης ΑΛ.ΑΓΡΙΝΙΟΥ ASW 15 B 2   494
7 3 Club Αναστασίου Αλέξης ΑΝΛΑ ASW 15 B 1

  142

8 - 15 m Γεωργόπουλος Π. ΑΛΕΔ ASW 20 1

  127

 

2) Αποτελέσματα κατά κατηγορία ισχύουν μόνο για τις κατηγορίες Standard και Club
3) Η κατάταξη ανά κατηγορία ισχύει για την βαθμολογία της Εθνικής Ομάδας.