ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ   ΑΝΕΜΟΠΟΡΙΚΟ   ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ  ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

 

Π.Α.Π.Τ.

Το σήμα βασίστηκε σε σκίτσο του Γιάννη Κλιμεντίδη